Adjektiver

Adjektiver
Tillægsord.
Beskriver egenskaber ved personer/ting.
Semantisk inddeling:
1. Beskrivende: stor, klog
2. Klassificerende: menneskelig
Bøjes i:
1. Bestemthed: den store mand
2. Numerus: de store mænd
3. Genus: la mujer guapa
4. Kasus: ein grosser Junge
5. Komparation: stor-større-størst
Andre bøjningsformer:
1. Svag bøjning (e-kasserollen på tysk)
2. Stærk bøjning (r-e-s-e-s-kasserollen)
Placering:
1. Attributiv: den store mand
2. Prædikativ: manden er stor
3. Semi-prædikativ: han kom glad
4. Apposition: pigen, sød som
altid, hjalp ham
Participialadjektiv er et participium
brugt som adjektiv:
1. Præsens participium ved
intransitive verber: en smilende pige
2. Perfektum participium ved
transitive verber : en lukket dør.
Substantiveret adjektiv er et adjektiv
eller participium brugt som substantiv.
Ex: de unge, den anklagede.
Andre ordklasser brugt som adjektiver:
1. Ordenstal: den tredie mand
2. Verbaladjektiv: en læsværdig bog

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • § 35. Adjektiver dannet af præteritum participium — (1) BØJNINGSFORMER Mange adjektiver består helt eller delvis af oprindelige præteritum participier, fx kneben, løssluppen, nystrøgen el. nystrøget, glatbarberet, ulakeret, velvalgt, henrykt. Sådanne participier har i princippet samme… …   Dansk ordbog

  • § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …   Dansk ordbog

  • § 27. Adjektiver på -vis — Ved adjektiver der ender på vis, er der i intetkøn valgfrihed mellem en form med t og en form uden t: et delvis(t) nederlag. Prisstoppet var oprindelig kun forsøgsvis(t). Også ved adjektiver på vis brugt som adverbialer er der valgfrihed mellem… …   Dansk ordbog

  • § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på -vis — Ved adverbialer der er dannet af adjektiver på vis, er der valgfrihed mellem en form med t og en form uden t: Tropperne trak sig etapevis(t) tilbage. Udbetalingerne finder sted månedsvis(t). De besøgte os kun lejlighedsvis(t). Skulpturen bestod… …   Dansk ordbog

  • § 26. Adjektiver på -sk — De fleste af de adjektiver der ender på sk, kan ikke tilføje endelsen t i intetkøn: et tysk ægtepar. et persisk marked. et fynsk bondehus et freudsk kompleks. et musikalsk eventyr. et arkæologisk fund økonomisk opsving. Hegnet er elektrisk. Fyret …   Dansk ordbog

  • § 28. Adjektiver på trykstærk vokal — (1) HOVEDREGEL Adjektiver der ender på en trykstærk vokal, er som hovedregel ubøjelige: et ru bræt. den ru planke. pligttro tjenere. hans kry væsen. (2) ORD PÅ Å SAMT NY OG FRI De adjektiver der ender på å, tilføjer dog t i intetkøn og dermed… …   Dansk ordbog

  • § 25. Adjektiver på -el, -en og -er — I adjektiver der ender på el, en eller er, bortfalder e foran l, n eller r når ordet får tilføjet en bøjningsendelse der begynder med en vokal: ædel ædle ædlere ædlest. moden modne modnere modnest. mager magre magrere magrest. fordrukken… …   Dansk ordbog

  • Tillægsord — Adjektiver …   Danske encyklopædi

  • § 36. Rene adverbier og t-adverbialer — (1) RENE ADVERBIER Rene adverbier er ord der kun kan bruges som adverbier, fx aldeles, aldrig, endnu, gerne, navnlig, naturligvis, nemlig, ofte, sandelig, sandsynligvis, sædvanligvis, temmelig, vistnok. Næsten alle rene adverbier er uden t: Det… …   Dansk ordbog

  • § 46. Opremsningskomma mv. — (1) GENERELT Der sættes komma (opremsningskomma) mellem sideordnede led som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma hvor der kunne have stået et og, et men eller et eller: Han købte kartofler, gulerødder og… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”